Cách sử dụng Nhíp, Mi, Keo

Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách sử dụng Nhíp, Mi và Keo nối mi. Cũng như cách châm keo với mi classic và cách nối mi classic trên mi thật. Như nội dung clip bên trên các bạn đã xem, sau đây là hình ảnh cụ thể từng phần nhé.

Cách cầm nhíp đúng

Cách gắp mi đúng và sai

Cách chấm keo đúng và sai

Cách chấm – rút mi vào keo & giọt keo đúng

Lượng keo đọng lại trên sợi mi vừa phải, không nhiều cũng không quá ít

Cách đặt và chỉnh sợi mi thẳng (trên giấy)

Đặt sợi mi nối đúng và sai


Video Cách sử dụng Nhíp, Mi, Keo

Nếu không thấy Video có thể Xem Tại Đây