Phom dáng mi cơ bản

Hôm nay chúng ta sẽ đến với 3 phom dáng mi cơ bản trong mi nối (hay còn gọi là form dáng). Có rất nhiều phom dáng đang có trên thị trường, nhưng chung lại chỉ có trên dưới 5 phom dáng cơ bản. Các phom đáng còn lại sẽ được phát triển và biến tấu từ những phom dáng cơ bản mà ra.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 phom dáng cơ bản nhất mà đã làm nối mi thì phải biết đến. Đây cũng là nền tảng cơ bản nhất của nối mi mà bạn không được làm sai.

1. Phom dáng mi Mắt mèo

Chúng ta hãy cùng đi đến với phom dáng đầu tiên trong khóa học, dáng Mắt Mèo. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách chia 1 dáng mắt cơ bản nhất để từ đó xuyên suốt trong toàn bộ khóa học chúng ta sẽ sử dụng cách chia này.

Nếu không thấy Video có thể Xem Tại Đây

2. Phom dáng mi Búp bê

Nếu không thấy Video có thể Xem Tại Đây

3. Phom dáng mi Tự nhiên

Phom dáng tự nhiên là phom dáng cơ bản nhất khi các bạn học nối mi. Đây được xem là phom dáng ai cũng phải biết. Thậm chí nhiều tiệm hay thợ nối mi luôn sử dụng phom dáng này khi làm dịch vụ lên khách hàng như 1 phom dáng mặc định.

Nếu không thấy Video có thể Xem Tại Đây