Xác nhận đăng ký

Cảm ơn bạn đã đăng ký khóa học Nối Mi Classic Online Miễn Phí tại Vi Beauty Academy, được dạy bởi Grand Master Vy Nguyễn. Để hoàn tất quá trình đăng ký, bạn hãy thực hiện tham gia nhóm ZALO học viên bên dưới. Thời gian mở lớp sẽ thông báo định kỳ trong nhóm.


  • B1: Tham gia nhóm Học viên Classic Online https://zalo.me/g/bykvas349
  • B2: Nhận thông tin ID, Pass học qua ZALO & link học tại web

lich khai giang khoa hoc classic

Trả lời