Xác nhận đăng ký

Cảm ơn bạn đã đăng ký khóa học Mi Thiết Kế Online Tháng 9 tại Vi Beauty Academy, được dạy bởi Grand Master Vy Nguyễn. Để hoàn tất quá trình đăng ký, bạn hãy thực hiện thanh toán học phí và tham gia nhóm ZALO học viên bên dưới. Thời gian mở lớp sẽ thông báo định kỳ trong nhóm.


 • B1: Thanh toán các chi phí cần thiết
  • Học phí: 500.000đ
  • Chuyển khoản: 0561000562826
  • Ngân hàng Vietcombank Lâm Đồng
  • Tên: Nguyễn Thị Bích Vi
 • B2: Xác nhận qua ZALO số 0901728339
 • B3: Tham gia nhóm Học viên Volume Online https://zalo.me/g/ndhlst828
 • B4: Nhận thông tin ID, Pass học qua ZALO & link học tại web

3

Trả lời