Có rất nhiều phom dáng đang có trên thị trường, nhưng chung lại chỉ có trên dưới 5 phom dáng cơ bản. Các phom đáng còn lại sẽ được phát triển và biến tấu từ những phom dáng cơ bản mà ra.

Công thức mi mắt tròn | Circle Eyes

image 1

Công thức mi mắt mèo con | Kitten Eyes

image 2

Xem thêm các công thức phom dáng mi

Các công thức mi có trong khóa học nối mi classic và khóa nối mi volume


Có bao nhiêu phom dáng mi #

Có rất nhiều phom dáng mi trên thị trường, nhưng thông thường sẽ có 5 kiểu dáng mi được sử dụng và là nền tảng cho các phom dáng mi nâng cao khác.

Các phom dáng mi cơ bản là gì? #

Các phom dáng mi cơ bản bao gồm: dáng mắt tự nhiên, dáng mắt tròn, dáng mắt búp bê, dáng mắt mèo, dáng mắt mèo con.

Phom dáng mi thiết kế là sao? #

Mi thiết kế sử dụng các công thức phom dáng riêng, được tạo ra từ các phom dáng cơ bản kết hợp các kỹ thuật tạo fan, kỹ thuật phối hợp các loại mi lại với nhau. Thường thấy nhất là kiểu kết hợp mi classic và mi volume sole.