Nội dung quà tặng sẽ được cập nhật liên tục trong vài ngày tới sau ngày diễn ra sự kiện 26/04/2021


Danh sách quà tặng trong Đại hội Lash Master 2021:

  • Video clip xem lại buổi học tại Lash Master 2021: đang cập nhật
  • Video clip buổi tọa đàm tại Lash Master 2021: nhấn xem tại đây
  • Hợp đồng mẫu cho học viên: đang cập nhật
  • Khung giáo trình / giáo án mẫu: đang cập nhật
  • Mẫu slide trình chiếu giáo trình mẫu: đang cập nhật
  • Tạp chí Lash Artist kỳ 2: nhấn xem trực tiếp

Các khóa học nối mi – phun xăm online (miễn phí cho master tham gia Lash Master 2021)


Thông tin hỗ trợ

  • Về khóa học: 0901.728.339 (Grand Master Vy Nguyễn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: 0916.800.682 (a. Hưng)

Trả lời