::Đăng ký tài khoản (Bắt buộc)

Đây là tài khoản trên website Vi Beauty Academy. Bạn có thể sử dụng tài khoản này để tham gia các khóa học khác tại Vi Beauty Academy sau này mà không cần đăng ký lại.

Chú ý:

  • Nếu bạn đã có tài khoản tại website VBA (Vi Beauty Academy) khi tham gia các lớp học trước đó thì hãy ĐĂNG NHẬP TẠI ĐÂY, sau đó thực hiện đăng ký tiếp tục.
  • Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản mới với đầy đủ thông tin bên dưới.

  • Tài khoản có giá trị trong thời gian sử dụng 1 tháng (áp dụng với gói Basic Lash Course)
  • Hãy sử dụng 1 tài khoản duy nhất để tham gia các khóa học tại VBA (Vi Beauty Academy).