BƯỚC 2/3:: Đăng ký tài khoản (Bắt buộc)

Đây là bước bắt buộc phải thực hiện. Tài khoản này sử dụng để xem lại bài học, video và làm bài tập môn học. Đây là quyền lợi và yêu cầu của khóa học.

Chú ý:

  • Nếu bạn đã có tài khoản tại website VBA (Vi Beauty Academy) khi tham gia các lớp học trước đó thì hãy ĐĂNG NHẬP TẠI ĐÂY, sau đó thực hiện đăng ký khóa học tiếp tục.
  • Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản mới với đầy đủ thông tin bên dưới.

Hãy sử dụng 1 tài khoản duy nhất để tham gia các khóa học tại VBA (Vi Beauty Academy).
Tài khoản sẽ tự động tham gia vào khóa học và hết hạn ngày 30/09/2020.