Bài tập: Thực hành nối classic lên giấy

Bài tập ngày hôm nay gồm những yêu cầu sau:

  • Nối 3 hàng mi classic lên giáy với khoảng cách vừa phải, có cách chân khỏi line kẻ 1mm
  • Vẽ 3 cặp phom dáng cơ bản như đã học ngày 1. Sau đó nối các sợi mi classic lên tương ứng với độ dài phom đã chia.

Chụp 5 tấm hình như sau:

  1. Ảnh cầm nhíp thấy rõ cổ tay, nhíp, ngón tay
  2. Ảnh cầm nhíp gắp mi, thấy rõ vị trí mũi nhíp gắp cọng mi
  3. Ảnh chấm keo là ảnh lấy sợi mi đã chấm keo ra ngoài, nhìn rõ giọt keo trên mi
  4. Ảnh hiện trường bao gồm line mi, giọt keo đã dùng…
  5. Ảnh bài làm gồm 3 đường thẳng (đã nối mi) và 3 cặp phom mi (đã nối mi)

Gửi bài tập về https://www.facebook.com/ViBeautyAcademy để nhận xét.