Bài tập: Vẽ 3 phom dáng cơ bản

Để kết thúc ngày học đầu tiên, bạn hãy vẽ lại các phom dáng đã học với các size khác nhau. Như vậy với 3 phom dáng Mắt Mèo, Búp Bê, Tự Nhiên bạn hãy vẽ 9 phom dáng với size khác nhau. Hãy hoàn thành trước khi sang bài học thứ 2 nhé.

Sau khi hoàn tất thì hãy bắt đầu bài học kế tiếp nào.