Các khóa học trong Tháng 9

Để theo dõi dễ dàng các khóa học mở trong Tháng 9 tại Vi Beauty Academy, giảng dạy trực tiếp cùng Grand Master Vy Nguyễn. Dưới đây là các khóa học trực tiếp và online (có học lại trên website).

Khóa nối mi Classic Miễn Phí T9


Khóa Nối Mi Volume T9 – 500.000đ


Khóa Mi Thiết Kế Online T9 – 500.000đ


Khóa Uốn Mi Online T9 – 500.000đ


Khóa PLASMA – Căng trẻ hóa da – xóa thâm xẹo


Thông tin chuyển khoản khóa học:

  • STK: 0561000562826
  • Ngân hàng Vietcombank Lâm Đồng
  • Tên: Nguyễn Thị Bích Vi

Hotline Hỗ trợ: 0901.728.339 0916.800.682

Trả lời