[Free] Hội thảo Mi Thiết Kế & 1001 thủ thuật

GIỚI THIỆU HỘI THẢO MI THIẾT KẾ

Hội thảo Mi thiết kế được tổ chức năm 2020 với rất nhiều kiến thức thú vị về mi thiết kế, những thủ thuật nối mi bền và đẹp. Không chỉ thế tại hội thảo còn có rất nhiều kỹ thuật tạo fan khác nhau, các kỹ thuật 1 nhíp, 2 nhíp, những công thức thiết kế mới mà không có ở bất cứ một khóa học nào.

Hướng dẫn đăng ký các khóa học khác

Các khóa học trực tiếp vẫn đang nhận đăng ký qua Hotline và mở theo nhu cầu của học viên. Các khóa học online được cập nhật và thông báo liên tục tại website.