Khóa Học Nối Mi Classic Online

Trạng thái
Chưa đăng ký
Học phí
1.000.000
Bắt đầu học
khóa học dành cho học viên đã đăng ký

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC NỐI MI CLASSIC ONLINE

Classic là môn nối mi cơ bản và là nên tảng cho tất cả các kỹ thuật nối mi nâng cao sau này. Khóa học này cung cấp cho các bạn học viên những kiến thức nền tảng nhất, cơ bản nhất. Đây là khóa học nối mi Classic được giảng dạy Online bằng video để các bạn có thể tự học dễ dàng nhất. Đảm bảo nội dung bám sát với các khóa học trực tiếp tại Vi Beauty Academy. Bên cạnh những bài học trong suốt quá trình học còn có các video bổ sung – nâng cao nối mi được chia sẻ trên kênh Youtube chính thức Vi Beauty Academy.

Thông tin tài khoản (dành cho học viên đăng nhập)
  • Với những khoá học miễn phí học viên không cần đăng nhập để bắt đầu học.
  • Với những khoá học có phí, học viên cần đăng nhâp (nút bên trên) để bắt đầu học.
  • Thông tin đăng ký có trong mỗi khoá học.

Hướng dẫn đăng ký các khóa học khác

Các khóa học trực tiếp vẫn đang nhận đăng ký qua Hotline và mở theo nhu cầu của học viên. Các khóa học online được cập nhật và thông báo liên tục tại website.

Nội dung Khóa học

PHẦN 1: LÝ THUYẾT | PART 1: THEORY
PHẦN 2: THỰC HÀNH TRÊN MÔ HÌNH | PART 2: PRACTICE ON MANOCANH
PHẦN 3: THỰC HÀNH TRÊN NGƯỜI THẬT | PART 3: PRACTICE ON PEOPLE
Trang 1 / 2