Khóa Nối Mi Miễn Phí Tháng 9

Để cùng đồng hành vượt qua khó khăn trong cơn đại dịch Covid-19, Vi Beauty Academy & Grand Master Vy Nguyễn mở Khóa Nối Mi Classic Miễn Phí để giúp…

Continue Reading Khóa Nối Mi Miễn Phí Tháng 9

Các khóa học trong Tháng 9

Để theo dõi dễ dàng các khóa học mở trong Tháng 9 tại Vi Beauty Academy, giảng dạy trực tiếp cùng Grand Master Vy Nguyễn. Dưới đây là các khóa…

Continue Reading Các khóa học trong Tháng 9