Bài tập Uốn Mi:: Ngày 1

Chào các bạn, đây là bài tập trắc nghiệm ngày đầu tiên môn học Uốn Mi Online tại VBA. Hãy hoàn thành để kiểm tra lại kiến thức và đạt điểm học bài ngày 2 nhé.