Bài tập: Vẽ 3 mẫu phom dáng cơ bản

Để kết thúc ngày học đầu tiên, bạn hãy vẽ lại các phom dáng đã học với các size khác nhau. Như vậy với 3 phom dáng Mắt Mèo, Búp Bê, Tự Nhiên chúng ta sẽ có tổng cộng 9 phom dáng cần vẽ. Hãy hoàn thành trước khi sang bài học thứ 2 nhé.

Nộp bài tại: https://www.facebook.com/groups/noimi.info

Nội dung đăng kèm: