Phom dáng Mắt Mèo

Chúng ta hãy cùng đi đến với phom dáng đầu tiên trong khóa học, dáng Mắt Mèo. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách chia 1 dáng mắt cơ bản nhất để từ đó xuyên suốt trong toàn bộ khóa học chúng ta sẽ sử dụng cách chia này.