Phom dáng Tự Nhiên

Phom dáng tự nhiên là phom dáng cơ bản nhất khi các bạn học nối mi. Đây được xem là phom dáng ai cũng phải biết. Thậm chí nhiều tiệm hay thợ nối mi luôn sử dụng phom dáng này khi làm dịch vụ lên khách hàng như 1 phom dáng mặc định.