Ngày 1 :: Mi màu ứng dụng & công thức mi màu phong thủy

Nội dung có trong bài học

  • Giới thiệu khóa học Lash Artist – Lash Fantasy
  • Mi màu là gì?
  • Cách tạo fan mi màu
  • Các điểm lưu ý khi nối mi màu
  • Keo dùng nối mi màu
  • Mi màu ứng dụng là gì? Cách chọn màu phối
  • Chọn màu theo phong thủy
  • Các công thức nối mi màu