Ngày 3 :: Các công thức phối màu trong Lash Fantasy

Nội dung bài học

  • Mi màu thiết kế trên người thật
  • Công thức phối 2 tầng màu
  • Công thức phối 3 tầng màu
  • Công thức phối màu theo hàng ngang
  • Công thức phối màu Ombre Màu – Màu
  • Công thức phối màu Ombre Nhạt – Đậm
  • Công thức phối màu xen kẻ tự do – phối màu eyeliner
  • Công thức phối màu mi hiện đại
  • Xử lý & sáng tạo các chất liệu mới
  • Các kiểu makeup cho mắt nối mi màu