Các bước Uốn mi chi tiết

Nắm rõ các bước uốn mi trong quy trình uốn mi giúp các bạn không sợ sau khi uốn mi bị quéo hay mi không cong. Video sẽ trình bày từng bước đơn giản để uốn mi theo quy trình uốn mi mới nhất.

Các bước uốn mi Collagen

Nếu không thấy Video có thể Xem Tại Đây