Tim hiểu Chu kỳ phát triển sợi mi thật

Trong uốn mi, hiểu rõ được chu kỳ phát triển sợi mi thật đang phát triển thế nào rất quan trọng. Mỗi sợi mi thật đều có sức khỏe khác nhau, và chịu ảnh hưởng của thuốc uốn mi khác nhau. Vì thế tìm hiểu về chu kỳ phát triển sợi mi thật có ý nghĩa quan trọng với uốn mi và cả nối mi.

Chu kỳ phát triển sợi mi thật

Nếu không thấy Video có thể Xem Tại Đây