chu kỳ và cấu tạo sợi mi (nâng cao)

Chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hơn về cấu tạo sợi mi thật cũng như chu kỳ phát triển của sợi mi thật trong uốn mi. Nắm được phần này thì việc uốn mi sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cấu tạo sợi mi thật

Nếu không thấy Video có thể Xem Tại Đây