Công thức Mi thiết kế số 8

Công thức mi thiết kế Vi Beauty Academy được thiết kế và vẽ bởi Grand Master Vy Nguyễn. Khi chia sẻ hình ảnh công thức nhớ trích dẫn nguồn.

Công thức mi thiết kế Vi Beauty Academy
Công thức mi thiết kế Vi Beauty Academy
Công thức mi thiết kế Vi Beauty Academy
Công thức mi thiết kế Vi Beauty Academy
Công thức mi thiết kế Vi Beauty Academy
Công thức mi thiết kế Vi Beauty Academy

Nếu bạn muốn có hình ảnh công thức riêng như trên nhưng không biết cách vẽ, hoặc có nhu cầu mua Giáo trình nối mi thiết kế, hãy liên hệ với Grand Master Vy Nguyễn để được hỗ trợ.